Разлики между MBR и GPT

Съвременните операционни системи Microsoft Windows дават възможност за използването на два вида стандарти за разполагане на файловата таблица върху физически твърд диск. Това са MBR и GPT. MBR (MASTER BOOT RECORD) се превежда като Запис за първоначално зареждане. Той се записва в първият физически сектор на хард диск като този запис се прочита от BIOS-а веднага след проверката на паметта, дисковете и периферните устройства. GPT (GUID Partition Table) е формат на файловата таблица на който използва GUID (Globally Unique Identifiers). Тъй като са разработени и внедрени в операционните системи с доста голяма разлика във времето те имат и доста различия. По долу ще разберете подробно къде са основните им разлики:

Разработване и внедряване на в MBR и GPT

Първо ще се спра на това кога са разработени. MBR технологията е разработена през 1980г. и затова е доста позната. Използва се във всички операционни системи Microsoft Windows от 20 години насам. GPT таблицата е разработена 10 години по късно през 1990г. обаче използването и от Microsoft е започнало през 2001г. когато приема GUID Partition table от EFI (Extensible Firmware Interface) спецификаците на Intel.

Обем на дяловете и размера на блоковете в MBR и GPT

MBR стандарта запазва информацията за адресирането на логическите блокове и техния размер в 32 бита, докато GPT разполага с 64 бита за същата информация(нарича се още LBA адресиране). Дяловете са последователни обеми от пространство, физически или логически, които функционират все едно са физически отделни дискове. Тези дялове ги вижда системния фърмуер (BIOS) и операционната система. Достъпът до дяловете бива контролиран първо от BIOS и след това от стартираната операционна система. За дискове с 512 байта сектори, регистърът на MBR позволява дялове с максимален размер 2.20 TB. GPT използва 64 битово LBA адресиране, което позволява дялове с размер до 9.44 ZB (зетабайта). Windows ограничава този размер до 256TB (терабайта) за един дял чрез NTFS limit(при размер на клъстера 65,536 bytes).

Маскимален брой на дяловете описвани от MBR и GPT

По подразбиране GPT таблицата има възможност за именуване на до 128 дяла, докато MBR таблицата позволява само четири дяла или 3 основни дяла (Primary Partitions) плюс 1 разширен дял(Extended Partition). Този така наречен Extended дисков дял може да бъде разделян на няколко логически дяла (Logical Partitions). GPT предоставя произволен номер за дисковете и дяловете, в зависимост от определения размер за файловата таблица, което премахва нуждата от разширени и логически дялове. Точно от там идва и абревиатурата GUID Partition table.

Къде съхраняват файловата таблица MBR и GPT

Това е едно от основните разлики между двата формата и благодарение на тях много от често срещаните проблеми при работа с MBR не възникват или се решават по лесно когато се използва GPT.
Старият MBR формат записва данните за всеки дял от физическият хард диск в така наречената таблица на дяловете (partition table) която се намира в скритият от потребителя Master Boot сектор в началото на хард диска. Това води до доста проблеми когато по някаква причина тази таблица се повреди или загуби. В този случай имаме данните в нашите дялове, но нямаме таблицата от която операционната система може да разчете къде във физическият хард диск се намират дяловете. От друга страна GPT форматът е добре дефиниран и напълно самоидентифициращ се защото всяка служебна информация за дяловете се записва върху самите тях, а не върх скрити сектори от хард диска. GPT запазва и бекъп хедър и информация за дяловата таблица на края на всеки диск, което спомага за възстановяване на данни, ако оригиналите са повредени.

Специфични изисквания и поддръжка от операционните системи

MBR се поддържа от всички Microsoft Windows операционни системи до момента и няма специфични изисквания към системния фърмуер на компютъра. От друга страна GPT ще го срещнете само в по-новите операционни системи като се започне с Windows Vista от клиентските ОС и следващите и от Microsoft Windows 2008 от сървърните операционни системи. Има някои изключения които са изредени в смисъка по-долу:

  • Windows XP x64 Edition има възможност да използва GPT само за данни
    всички версии на Windows Server 2003 Service Pack 1 могат да използват GPT само за дискове с данни
  • само х64 битовата версия на Windows Server 2003 Service Pack 1 може да зарежда (booting) на операционна система от такъв GPT дял.
  • GPT се поддържа също и от Linux и MAC операционни системи.

Тъй като GPT е разработен за новото поколение компютри (така наречените Itanium-based computers) се изисква задължително BIOS да е UEFI базиран, за да може да заредим операционната система от дял с GPT таблица. Затова GPT е препоръчително да се използва на високопроизводителни нови компютърни системи с поддръжка на UEFI и за дискове над 2TB.

One thought on “Разлики между MBR и GPT

  1. Pingback: Разлики между GPT и MBR | Viraldim's Blog

Comments are closed.